×

Registracija

Profilio informacija

Prisijungimo duomenys

arba prisijungti

Vardas būtinas!
Pavardė būtina!
Vardas neteisingas!
Pavardė neteisinga!
Tai ne el. pašto adresas!
El. pašto adresas būtinas!
Šis el. paštas jau užregistruotas!
Reikalingas slaptažodis!
Įveskite galiojantį slaptažodį!
Įveskite 6 ar daugiau simbolių!
Įveskite 16 ar mažiau simbolių!
Slaptažodžiai nėra vienodi!
Sąlygos ir nuostatos yra būtinos!
El. paštas arba slaptažodis neteisingas!

Sąlygos ir nuostatos

prekybos įmonė
Czech Healthcare s.r.o.
kurios registruota buveinė yra Za Farou 49, 66441 Troubsko
Identifikacijos numeris: 29361419
PVM kodas: CZ29361419
įmonė, įregistruota Brno apygardos teismo tvarkomame komerciniame registre, C skyriuje, įrašyti 83616
prekių pardavimui per internetinę parduotuvę, esančią interneto adresu http://superlove.lt

 

1. Apibrėžimas

pardavimas – internetinės parduotuvės https://superlove.lt operatorius
pirkėjai – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs verslo santykius su pardavėjo
prekės - internetinės parduotuvės https://superlove.lt
užsakymas - pirkimo-pardavimo sutartis realizuotų parduodamų prekių pagrindu2. Užsakymas

Užsakymas atsiranda dėl prekių užsakymo internetinėje parduotuvėje patvirtinimo proceso. Pirkėjas pardavėjui išsiuntė užsakymą, patvirtinantį, kad sutinka su internetinės parduotuvės https://superlove.lt pardavimo ir pirkimo sąlygomis

Sąlygos yra neatsiejama įvykdyto užsakymo dalis, taigi pirkimo sutartis. .3. Užsakymo atšaukimas

a) Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties anuliuoti užsakymą ir išsiųsti užsakytas prekes iš mūsų sandėlio, el. pašto adresas: info@ supermeilė.parduotuvė. Informacija apie išsiuntimą pirkėjui bus išsiųsta el. Pirkėjas pranešime apie užsakymo atšaukimą privalo nurodyti užsakymo numerį, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir užsakytų prekių aprašymą. Šio straipsnio a punkte nurodyto užsakymo atšaukimo atveju pardavėjas neima iš pirkėjo jokių mokesčių, susijusių su užsakymo atšaukimu. Tuo atveju, jei pirkėjas sumokėjo pardavėjui pirkimo kainą ar jos dalį užsakymo atšaukimo metu, pardavėjas jau yra grąžinęs pirkimo kainą ar jos dalį, per 10 darbo dienų nuo užsakymo atšaukimo banko pavedimu į pirkėjas.

b) Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį tuo atveju, jei pirkėjas užsakyme nurodė melagingus ar klaidinančius asmens duomenis arba jei prekės nepagamintos arba pristatyta arba iš esmės pakeisti jo didmeninę kainą. Tokiu atveju informuokite pirkėją, kad susitartų dėl tolesnių veiksmų. Atšaukimo atveju pirkėjas pardavėjas neima jokių mokesčių, susijusių su atšaukimo užsakymu. Tuo atveju, jei pirkėjas sumokėjo pardavėjui pirkimo kainą ar jos dalį užsakymo atšaukimo metu, pardavėjas jau yra grąžinęs pirkimo kainą ar jos dalį, per 10 darbo dienų nuo užsakymo atšaukimo banko pavedimu. pirkėjui.


4. Pirkimo sutarties atsisakymas

a) Pirkėjas, perkantis prekes, turi teisinę teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekių gavimo. Norint atsisakyti sutarties per įstatymo nustatytą laikotarpį, taikomos šios sąlygos:

    * Apie ketinimą atsisakyti turi kuo greičiau informuoti pirkėją elektroniniu paštu info@superlove.lt.

b) Jei pirkėjas atsisako sutarties ir pardavėjas pristato prekes, nenaudotas, tai yra originalioje sandarioje originalioje pakuotėje yra pažeista arba grąžinama nepilnai, pardavėjas per 10 darbo dienų nuo prekės gavimo dienos sumokėjo už prekę pirkimo kainą Pardavėjas pavedimu į pirkėjo nurodytą pirkėjo sąskaitą.

c) Pagal įstatymą negalima grąžinti ar keisti apatinio trikotažo, erotinių žaislų, prezervatyvų, tepalų, garso ir vaizdo priemonių, knygų ir žurnalų.

d) Jei pirkėjas nevykdo 4a punkte nurodyta prievolė, sutarties atsisakymai yra galiojantys ir galiojantys, pardavėjas neprivalo grąžinti pirkimo kainos, o pirkėjas taip pat turi teisę į išlaidų, susijusių su prekių siuntimu atgal pirkėjui, kompensaciją.


5. Pristatymo sąlygos

a) Užsakytų prekių pristatymas bus įgyvendintas kuo greičiau, atsižvelgiant į prekių prieinamumą sandėlyje ir pardavėjo pajėgumą. Užsakymo apdorojimo terminas paprastai yra 1-3 darbo dienos nuo patvirtinimo. Esant ilgesniam pristatymo laikui, pirkėjas šį faktą parduos nedelsiant.

b) Vietoj prekių siuntimo nustato pirkėjas užsakydamas prekes. Vykdymo pavedimas laikomas pirkėjo prekių priėmimu. Pervežimas pardavėjo nurodytu pristatymo adresu. Prekių siuntimas neapima naudojimo gairių, jas galite perskaityti čia ..

c) Pirkėjas prekes priima užsakyme nurodytoje vietoje. Pristatymo datą pardavėjas privalo informuoti pirkėją el. Jei pirkėjas atsisako priimti prekes, visas pirkėjo patirtas išlaidas apmoka visą sumą.

 

6. Grąžinimas ir garantija

Visus skundus nagrinėsime pagal individualią sutartį pagal galiojančius įstatymus. Pirkėjas reikalauja prekių pristatymo metu, kad būtų galima nustatyti bet kokį defektą ar pažeidimą. Apie tokį defektą pirkėjas privalo pranešti mūsų prekybai. Pristatymo pažeidimai garantuojami.

Visoms prekėms taikoma 24 mėnesių garantija, jei nenurodyta kitaip (pvz., galiojimo laikas). Garantija taikoma tik gamybos defektams, o ne defektams, atsiradusiems dėl tokio netinkamo naudojimo ar laikymo.

Skundo pateikimo procedūra:

1) Pasakykite mums apie skundą el. paštu arba atsiųsti paštu
2) Prekės siunčiamos registruotu paštu mūsų adresu (be grynųjų pinigų pristatymo metu)
3) Aprašykite savo adresą ir užsakymo numerį
4) Pridėkite skundo aprašymas ir priežastis

 

7. Kitos Susitariančiųjų Šalių teisės ir pareigos


7.1. Pirkėjas nuosavybės teisę į prekes įgyja sumokėdamas visą prekės pirkimo kainą.
7.2. Pirkėjo atžvilgiu pardavėjas nėra saistomas jokių elgesio kodeksų § Civilinio kodekso 1826 1 dalies e punktas.
7.3. Pardavėjas vartotojų skundus nagrinėja elektroniniu adresu info@e-kondomy.cz. Pardavėjas informaciją apie pirkėjo skundo nagrinėjimą išsiųs pirkėjo elektroninio pašto adresu.
7.4. Už neteisminį vartotojų ginčų, kylančių iš pirkimo sutarties, sprendimą yra atsakinga Čekijos prekybos inspekcija, kurios registruota buveinė yra Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID numeris: 000 20 869, interneto adresas: http://www.coi.cz. Ginčams tarp pardavėjo ir pirkėjo dėl pirkimo sutarties spręsti galima naudotis internetinėje ginčų sprendimo platformoje, esančioje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
7.5. Europos vartotojų centras Čekijoje, kurio registruota buveinė yra Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, interneto adresas: http://www.evropskyspotrebitel.cz yra kontaktinis asmuo pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 Vartotojų ginčų sprendimas internetu ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.2006/2004 ir Direktyvą 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų ginčų sprendimo internetu).
7.6. Pardavėjas turi teisę parduoti prekes pagal prekybos licenciją. Prekybos patikrinimą atlieka atitinkama prekybos įstaiga, esanti jos jurisdikcijoje. Asmens duomenų apsaugos sritį kuruoja Asmens duomenų apsaugos tarnyba. Čekijos prekybos inspekcija tam tikru mastu, be kita ko, prižiūri, kaip laikomasi Įstatymo Nr. 634/1992 Coll. dėl vartotojų apsaugos su pakeitimais.
7.7. Pirkėjas prisiima riziką dėl aplinkybių pasikeitimo § 1765, Civilinio kodekso 2 dalis.

 

8. Asmens duomenų apsauga


8.1. Jo informavimo pareiga pirkėjo atžvilgiu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir dėl panaikinimo 13 straipsnyje. Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR reglamentas) punkto, susijusio su pirkėjo asmens duomenų tvarkymu pirkimo sutarties įvykdymo tikslais, derėdamasis dėl šios sutarties ir siekdamas įvykdyti pardavėjo viešuosius įsipareigojimus, pardavėjas ją vykdo specialiu dokumentu.


8.2. Visą GDPR (General Data Protection Regulation) dokumentą galite pamatyti ČIA.

 

9. Komercinių pranešimų siuntimas ir slapukų saugojimas


9.1. Pirkėjas sutinka su pardavėjo prekėmis, paslaugomis ar verslu susijusią informaciją siųsti pirkėjo elektroninio pašto adresu ir toliau sutinka, kad pardavėjas pirkėjo elektroninio pašto adresu siųstų komercines žinutes. Pardavėjas savo informavimo prievolę pirkėjo atžvilgiu vykdo pagal BDAR reglamento 13 straipsnį, susijusį su pirkėjo asmens duomenų tvarkymu dalykinių ryšių siuntimo tikslu specialiu dokumentu.
9.2. Pirkėjas sutinka, kad jo kompiuteryje būtų saugomi vadinamieji slapukai. Tuo atveju, jei yra galimybė pirkti svetainėje ir įvykdyti pardavėjo įsipareigojimus pagal pirkimo sutartį, pirkėjo kompiuteryje neišsaugojus vadinamųjų slapukų, pirkėjas gali bet kada atšaukti sutikimą pagal ankstesnį sakinį. .

10. Erotines prekes gali įsigyti tik 18 metų ir vyresni suaugusieji. Amžius 18+ gali būti patvirtintas pristatymo metu.

 

 

Mano krepšelis

Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.